Over Stichting Berg & Van Dalen

Stichting Berg & Van Dalen heeft ten doel met de middelen van de kunst, de artistieke, culturele en wetenschappelijke verwantschap tussen Nederland en Japan te onderzoeken en verbeelden. Dat doet zij onder meer door het organiseren van exposities, lezingen, workshops, performances, films, publicaties en Artist In Residency programma’s.

Op deze website vindt u informatie over twee actuele initiatieven van de stichting:

1. Edo Sanpu – een kunstenaarsdialoog over beeldvorming, van onszelf en de ander, in Japan en Nederland
2. Deshima AIR – een Artist In Residence project ter bevordering van de culturele uitwisseling tussen Japanse en Nederlandse kunstenaars.

Inspiratie

De Stichting vindt haar inspiratie in de uitzonderlijke relatie die Nederland en Japan ruim 250 jaar lang (van 1600 t/m 1859) met elkaar onderhielden. Gedurende die periode, waarin Japan vrijwel hermetisch van de buitenwereld was afgesloten, was Nederland het enige westerse land waarmee goederen werden verhandeld, en kennis en kunst werd uitgewisseld. In toenemende mate ontwikkelden beide landen gedurende deze periode een wederzijdse interesse in elkaars gedachtegoed en omgangsvormen. Sinds 2000, het jaar waarin de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Japan werden herdacht, is er weer volop aandacht en waardering voor de unieke relatie en dialoog tussen beide landen.

De naam

De naam van de stichting — Berg & Van Dalen — is geïnspireerd op een kleine, opmerkelijke anekdote uit de rijke geschiedenis van de Japans–Nederlandse betrekkingen. Het betreft het verhaal over twee burgemeesters families uit Shimonoseki; de meest zuidwestelijke stad op Honshu, het hoofdeiland van Japan. De familie Ito en de familie Sanobu werden resepctievelijk Van den Berg en Van Dalen genoemd omdat het zulke Hollandofielen waren. Vooral burgemeester Van den Berg had de gewoonte zich nog hollandser dan de Hollanders te kleden en zijn hele huis was ingericht als een Hollands Curiositeiten Kabinet. Hierdoor verwierf hij de spotnaam De Malle. Een naam waar hij nóg trotser op schijnt te zijn geweest dan op zijn ‘oorspronkelijke’ Hollandse naam.