Karuta

Taal en Spel

Elkaars taal spreken was en is cruciaal om handel te kunnen drijven. En samen een spel spelen is van oudsher één van de gemakkelijkste manieren om met ‘anderen’ in contact te komen. Op oude tekeningen is te zien hoe er op de Nederlandse handelspost Dejima badminton werd gespeeld; en dat er werd gedobbeld en gebiljart.

 

Ook voor de uitwisseling van kunst en kennis én voor alledaagse communicatie, waren de Nederlanders en Japanners in hoge mate afhankelijk van taal. In de 17e en 18e eeuw bestond er nog geen officiële wereldtaal en de beide culturen wisten aanvankelijk nauwelijks of niets van elkaar.
Japan richtte een speciaal Tolken College op en aan Nederlandse zijde werden handzame woordenlijsten aangelegd voor de handelsbesprekingen en alledaagse gesprekken. Bijgevolg namen beide talen woorden van elkaar over. Zo kwamen er ruim 300 van oorsprong Nederlandse woorden in de Japanse taal terecht. En in het Nederlands raakten woorden als japon, tsunami, judo en sushi in gebruik.

Volg ons op Facebook & Instagram

 

 

Karuta

Geïnspireerd door bovenstaande geschiedenis creëren we een nieuw karuta spel. Karuta is een educatief kaartspel en een competitieve sport in één. De beroemdste versie van het spel bestaat uit kaarten waarop 100 Japanse tanka gedichten staan geïllustreerd. Het spel wordt gespeeld door twee spelers en een spelleider/scheidsrechter. In het kort komt het erop neer dat de spelleider een regel van één van de gedichten voorleest en dat de beide spelers dan moeten proberen om als eerste de kaart aan te raken waarop het betreffende gedicht staat verbeeld.

 

Een video impressie van Karuta

Gedichten, houtsnijkunst en grafisch drukwerk

Voor het spel dat we maken, gebruiken we woorden die in beide talen min of meer dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld: koffie en kohi, dans en dansu, trap en tarappu, bier en bīru, ontembaar en otenba. Met die woorden creëren we eenvoudige gedichten (taalspelletjes). Vervolgens ontwerpen we speciale illustraties, die door middel van houtsnedes en klassieke druktechniek tot speelkaarten worden gedrukt.

Exposeren en spelen

We exposeren en spelen het spel op diverse plaatsen in Japan en Nederland. 19 dec 2018 opening OBA (openbare bibliotheek Amsterdam)
Expositie OBA t/m 17 febr 2019
20 dec 2018 Play Karuta, BouwPut Gallery Amsterdam
22 dec en 29 dec  2018 Karuta Challenge Tropenmuseum Amsterdam (tijdens expositie Cool Japan)
23 dec 2018 kinderworkshop OBA
30 dec 2018  mini symposium en Karuta Challenge OBA Amsterdam
6 jan 2019 Play Karuta Japanmuseum Sieboldhuis Leiden
Vanaf febr 2019 exposities en tournaments in Hirado, Nagasaki, Tokyo

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor de meest recente updates.

Als u geïnteresseerd bent in een spelsessie, lezing of workshop neem dan gerust contact met ons op.

Duurzaamheid

We verspreiden en promoten het spel met een ruime oplage in beide landen; om ervoor te zorgen dat zowel het spel als ook de gesprekken over beeldvorming ná 2020 doorgaan.

Karuta is een onderdeel van EdoSanpu2020 en wordt georganiseerd door Stichting Berg & van Dalen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Culture, Nederlandse Ambassade in Japan, AGA LAB  en GWA (Grafische Werkplaats Amsterdam).